Рубрика: Ijtimoiy tarmoqlar

Telegramda spam

Telegramdagi «К сожелению, в данный момаент Вы можете отправлять сообщения только взаимным контактам» xatoligi va uni bartaraf etish.

Ko’p holatlarda telegramda yangi akkauntlar ochganimizda ulardan telefon kontaktida mavjud bo’lmagan boshqa bir profil egasiga habar yozolmaymiz. Yozgan taqdirda ham chegaralangan belgisidagi xatolikka ko’zimiz tushadi. Masalan mana bunday holatda: